Wash it back! White

Skriv ut
046110.jpg
Produktfakta
Gör så här
Tänk på att
Se etikett
Närmaste butik
Färgkarta

Produktfakta

Vasker og og bleker hvite tekstiler i ett trinn. Inneholder ikke parfyme eller optiske hvitemidler

Egenskaper
Vasker og bleker i ett trinn, og gir hvite tekstiler hvitheten og glansen tilbake. Har også en viss effekt på flekker. Brukes i vaskemaskin og passer til de fleste tekstilmaterialer. Følsomme materialer som ull og silke skal ikke behandles. Inneholder ikke parfyme eller optiske hvitemidler.

Artikkelnummer

046110

Innhold
Syrebasert blekemiddel > 30 %, ikke-ioniske tensider, enzymer (protease, alfa-amylase) < 5 %

Leveringsform
Pulverform. 2 poser à 200 g pakket i kapsel.

Forbruk/dosering
En forpakning Wash it back White inneholder 2 poser à 200 g. En pose (200 g) er nok til ca. 2 kg tørt tekstil. Ikke behandle mer enn 2 kg om gangen. Bruk hele posen ved behandling. Ikke tilsett ekstra vaskemiddel. Må ikke kombineres med andre flekk- eller blekemidler.

Håndtering og lagring
Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå støvdannende håndtering.  Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Huden rengjøres med såpe og vann. Lages tørt i lukket originalemballasje.

Avfallshåndtering
Eventuelt restprodukt leveres til miljøstasjon. Tom emballasje kildesorteres som papiremballasje.

PRODUKTSAMMENSETNING
Listen nedenfor viser ingrediensene i synkende rekkefølge. Ingrediensene er oppført med deres kjemiske navn eller med INCI-navn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Natriumkarbonatperoksid, natriumkarbonat. TAED, alkohol, etoksylat, alfa-amylase, subtilisin

Hvis du trenger mer informasjon om dette produktet, vennligst kontakt vår kundeservice.

For ytterligere informasjon om INCI: http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Annet
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.     

Slik gjør du


Klipp opp posen og tøm middelet i vaskemiddelskuffen. Legg i det tørre materialet/klærne, opp til to kilo. Velg et vaskeprogram på 60–95 °C uten forvask. Jo høyere temperatur, desto mer effektiv behandling. Behandlingen skal skje ved minst 60 °C.

Tenk på

Herdins Wash it Back White er et bleke- og vaskemiddel som gjenoppretter plaggets hvithet. Fargedetaljer kan påvirkes av blekeeffekten. Ikke tilsett ekstra vaskemiddel. Følsomme materialer som ull og silke skal ikke behandles. Innholdet i en pose rekker til én behandling av to kilo i en vanlig husholdningsvaskemaskin. Ikke behandle mer enn 2 kg om gangen.

I tillegg til tekstilfibrenes egenskaper og utseende samt mengde, kan resultatet påvirkes av temperaturen og behandlingstiden. En lavere temperatur enn 60 °C gir en svakere farge, mens en høyere kan påvirke i motsatt retning. Produktet er normalt ikke farlig for vaskemaskinen og materialene.

Tekstilvekteksempler
Laken ca. 500 g
Putetrekk ca. 150 g
Dynetrekk ca. 700 g
T-skjorte ca. 200 g
Skjorte ca. 200 g

Annet
Ytterligere informasjon om innhold og håndtering finnes i sikkerhetsdatabladet

Relaterade sidor

Remol 103112.JPG
bok.jpg VARE KATALOG
Her finner du et utvalg av våre brosjyrer.Dela Twittra Maila Skriv ut
Share to Facebook Share to Twitter mail print