Lackbets

Skriv ut
Herdins
Produktfakta
Gör så här
Tänk på att
Se etikett
Närmaste butik
Färgkarta

ProduktfaktaLøsemiddelbasert beis med lakk. Til trerene eller tidligere behandlede overflater.

Egenskaper
Herdins Lakkbeis er transparent og fremhever treets naturlige struktur (ikke nr. 700 hvit). Herdins Lakkbeis har en meget god vedheft, også på tidligere behandlede overflater. Herdins Lakkbeis kan tynnes med f.eks. rødsprit eller tynner basert på etanol. Alle farger unntatt nr. 700 hvit kan blandes med hverandre.

Artikkelnummer

057, 058 + fargenummer

Innhold
Løselige beisfargestoffer, etanol, xylen, etylacetat, isobutanol og alkydsammensetning.

Forpakning
Plastboks, 300 ml. Plastflaske, 1 liter.

Forbruk/dosering
300 ml er nok til  ca. 3 m². 1 liter Lakkbeis er nok til ca. 10 m².

Tørketid
Tørketid ca. 2 timer ved 20 °C. Lakkbeiset overflate kan overlakkeres 
etter ca. 24 timer.

Glans
Lakkbeisens glans varierer med underlaget.

Løsningsmiddel
Xylen, etanol, etylacetat.

Rengjøring av verktøy
Stryk av pensler og andre redskaper så mye som mulig. Rengjør deretter 
verktøyet i tynner basert på etanol, eller bruk rødsprit.

Håndtering og lagring
Sørg for god ventilasjon. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå oppvarming, gnister og åpen ild. Unngå innånding av damp. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig. Lagring skal skje iht. forskriften om brannfarlige varer. Oppbevares som brannfarlig væske.

Avfallshåndtering
Beis og rensevæske som er til overs skal leveres til miljøstasjon som løsemiddelbasert malingsavfall.

Annet
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.     

Slik gjør du

Forbehandling
Et bra resultat krever at overflaten er godt slipt og ren for smuss og defekter. Slip i fiberretningen med 150–180-korns slipepapir eller lignende. Tidligere behandlede overflater må slipes og eventuelt behandles med krystallsoda. Skyll deretter krystallsodaen grundig av. Sparkle eventuelle hull i treet. Bruk Herdins Tresparkel som finnes i de vanligste trefargene og som tørker raskt. Når du beiser, kan sparkelen få en noe avvikende farge fra resten av overflaten. Vær spesielt nøye med å slipe bort sparkel som har kommet utenfor reparasjonen.

Påføring
Tenk på at nyansen blir påvirket av treets naturlige farge og struktur. Test derfor alltid beisen på samme treslag for å sjekke nyansen før du begynner. Påfør rikelig med beis og stryk den ut i fiberretningen. Beisen jevnes raskt ut på overflaten med en avstrøket pensel eller oppvridd natursvamp. Treet bør ligge plant når du beiser. Det kan være lurt å beise eller lakkere et vegg- eller takpanel før panelet monteres. Hvis du må arbeide på loddrette flater, skal du beise nedenfra og oppover. Da renner beisen mindre, og resultatet blir jevnere. Tenk på at treet "beveger seg" også etter montering. Beis derfor alltid også not/fjær og kantene.

Etterbehandling
Gå over med en panelbørste for en mer behagelig overflate. Overflater som utsettes for slitasje må overlakkeres. Vent da i minst 24 timer til Lakkbeisen har herdet, og slip deretter den lakkbeisede overflaten forsiktig. Bruk slipeduk eller fint slipepapir for å unngå gjennomsliping. Vær ekstra nøye med blanke partier og rundt kvister. Fjern slipestøvet godt før du overlakkerer med Herdins Beislakk eller Beislakk Aqua. Slip lett mellom lagene ved påføring av flere lag med lakk.

Tenk på


Hvis du kjøper flere forpakninger med Herdins Lakkbeis, bør de blandes sammen i et større kar før du begynner for å unngå eventuelle fargeforskjeller mellom boksene. Lyse og myke partier tar til seg mer beis enn mørke og harde. Dette gjelder også endetreflater der fibrene er åpne.

Vær nøye med forarbeidet, så blir det enklere å jobbe, og resultatet blir bedre. Små overflater beises enkleste med pensel eller ved å dyppes i beisløsningen. Bruk natursvamp på store, plane overflater. Test nyansen på en skjult overflate før du begynner. Bruk gummihansker for å unngå å få beis på hendene.

Med Herdins Lakkbeis kan du beise tidligere behandlede overflater, men det kan føre til endrede tørketider og vedheftsegenskaper.

Fargene på skjermen kan avvike fra virkeligheten, sammenligne med en fargeprøve i butikken.

Beiset på furu :

 • 700 Hvit

 • 705 Syrebeistone

 • 712 Gyllenbrun

 • 708 Kirsebær

 • 722 Teak

 • 706 Lysebrun

 • 711 Mellombrun

 • 713 Mahognibrun

 • 702 Mahogni

 • 707 Mørk Brun

 • 725 Mørk Eik

 • 717 Svartbrun

 • 718 Grafittsvart

Relaterade sidor

Herdins Oljebets Herdins Oljebeis
Herdins ekte beis Herdins Ekte beis
Lakkbeis Aqua Herdins Lakkbeis
bok.jpg VARE KATALOG
Her finner du et utvalg av våre brosjyrer.Dela Twittra Maila Skriv ut
Share to Facebook Share to Twitter mail print