Miljø

Herdins och miljö

Miljø – ISO 14001-sertifisering
Det å ta hensyn til miljøet er en naturlig del i arbeidet vårt med utvikling og endring av produkter og emballasje. Dette skjer ikke bare i vårt eget laboratorium, men også i samarbeid med leverandører, forskere og myndigheter som vi har utviklet gode relasjoner med. Å bidra til et langsiktig godt miljø er veldig viktig for oss i forretningsvirksomheten vår. Ettersom vi arbeider i farge- og kjemiteknisk industri er det viktig for oss å leve opp til et veldefinert miljøledelsessystem. Ved å sertifisere oss ifølge ISO 14001, kan vi sikkerhetsstille at vi arbeider for et bedre miljø i nærområdet vårt og der hvor produktene våre blir brukt.

Herdins miljøpolicy
Vi skal bidra til et langsiktig godt miljø ved å utvikle, fremstille og markedsføre høykvalitative produkter innen områdene overflatebehandling av tre, tekstilpleie, kjemitekniske husholdningsprodukter og kroppspleie som forskjønner, beskytter og/eller rengjør. Disse skal utvikles for å gi så liten miljøbelastning som mulig. Virksomheten skal drives slik at forurensning forebygges. I virksomheten vår skal vi ta størst mulig miljøhensyn og etterstrebe stadige forbedringer utover hva miljøloven krever.

bok.jpg VARE KATALOG
Her finner du et utvalg av våre brosjyrer.Dela Twittra Maila Skriv ut
Share to Facebook Share to Twitter mail print