Herdins Textile Colour fix

Skriv ut
Herdins textile colour fix
Produktfakta
Gör så här
Tänk på att
Se etikett
Närmaste butik
Färgkarta

Produktfakta

Fikseringsmiddel til Herdins Textile Colour natural fibre 30–60 grader.

Egenskaper
Herdins Textile Colour fix 30-60 fikserer tekstilfarger allerede ved 30 grader. Innfargingen blir vaskeekte. Fungerer kun sammen med Herdins Textile Colour natural fibre 30–60 grader.

Artikkelnummer
101048

Innhold
Trinatriumfosfat, natriummetasilikat.

Forpakning
Pose, 100 g.

Forbruk/dosering
1 pose er nok til en farging med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg husholdningsvaskemaskin. Fikseringsmiddelet doseres etter vannmengden. Øk dosen med fikseringsmiddel ved vask i en større vaskemaskin. Beregnet forbruk er 10 g per liter vann.

Håndtering og lagring
Irriterer øynene, luftveiene og huden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med huden og øynene. Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne emballasjen eller etiketten.

Avfallshåndtering
Restprodukt leveres til miljøstasjon. Kontakt kommunen for mer informasjon.  

Annet
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel.     

Slik gjør du

Følg alltid bruksanvisningen for Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader når du farger.

Tenk på

Relaterade sidor

Herdins Textile Colour salt Herdins textile colour salt
Tekstilfarge Natural fibre Herdins Textile Colour natural fibre
Herdins Tekstilfarge Multi fibre Herdins textile colour multi fibre
Wash it back! Black Herdins wash it back! black
bok.jpg VARE KATALOG
Her finner du et utvalg av våre brosjyrer.Dela Twittra Maila Skriv ut
Share to Facebook Share to Twitter mail print